Welcome to the Belnet public FTP server ftp.belnet.be !

This server is located in Brussels, Belgium and operated by Belnet, the
Belgian Education and Research Network. If you have any problem, question or
mirror request, please send them to ftpmaint@belnet.be.

This archive is available through the following means:

HTTP http://ftp.belnet.be (IPv4 + IPv6)
FTP ftp://ftp.belnet.be (IPv4 + IPv6)
RSYNC rsync://rsync.belnet.be (IPv4)

Note: opening too many parallel connections to this host is considered an abuse.
All access is logged.


/mirror/rsync.gentoo.org/gentoo-portage/dev-libs/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
sexpp/-2024-Feb-22 12:05
mxml/-2024-Feb-22 12:05
gf-complete/-2024-Feb-22 12:05
gom/-2024-Feb-22 12:05
lzo/-2024-Feb-22 12:05
pocl/-2024-Feb-22 12:05
mpc/-2024-Feb-22 12:05
uthash/-2024-Feb-22 12:06
zix/-2024-Feb-22 12:06
gdl/-2024-Feb-22 12:05
xbyak/-2024-Feb-22 12:06
mdns/-2024-Feb-22 12:05
cl/-2024-Feb-22 12:05
eb/-2024-Feb-22 12:05
fstrm/-2024-Feb-22 12:05
half/-2024-Feb-22 12:05
libee/-2024-Feb-22 12:05
metee/-2024-Feb-22 12:05
mm/-2024-Feb-22 12:05
nwjs/-2024-Feb-22 12:05
trio/-2024-Feb-22 12:06
atcore/-2024-Feb-22 12:05
faxpp/-2024-Feb-22 12:05
libite/-2024-Feb-22 12:05
libzip/-2024-Feb-22 12:05
log4sh/-2024-Feb-22 12:05
cgilib/-2024-Feb-22 12:05
dietlibc/-2024-Feb-22 12:05
granite/-2024-Feb-22 12:05
ivykis/-2024-Feb-22 12:05
jsoncpp/-2024-Feb-22 12:05
libburn/-2024-Feb-22 12:05
libdbh/-2024-Feb-22 12:05
libkpass/-2024-Feb-22 12:05
libofx/-2024-Feb-22 12:05
libpqxx/-2024-Feb-22 12:05
ncnn/-2024-Feb-22 12:05
nsgenbind/-2024-Feb-22 12:05
nss-pem/-2024-Feb-22 12:05
ntl/-2024-Feb-22 12:05
rremove/-2024-Feb-22 12:05
qhotkey/-2024-Feb-22 12:05
cjose/-2024-Feb-22 12:05
heatshrink/-2024-Feb-22 12:05
crypto++/-2024-Feb-22 12:05
dotconf/-2024-Feb-22 12:05
fribidi/-2024-Feb-22 12:05
libb64/-2024-Feb-22 12:05
libcbor/-2024-Feb-22 12:05
libcpuid/-2024-Feb-22 12:05
libretls/-2024-Feb-22 12:05
luise/-2024-Feb-22 12:05
mimalloc/-2024-Feb-22 12:05
openpace/-2024-Feb-22 12:05
pcc-libs/-2024-Feb-22 12:05
bitset/-2024-Feb-22 12:05
c-capnproto/-2024-Feb-22 12:05
cereal/-2024-Feb-22 12:05
eventlog/-2024-Feb-22 12:05
hyperscan/-2024-Feb-22 12:05
icu-le-hb/-2024-Feb-22 12:05
kproperty/-2024-Feb-22 12:05
kqoauth/-2024-Feb-22 12:05
libclthreads/-2024-Feb-22 12:05
libconfig/-2024-Feb-22 12:05
libgudev/-2024-Feb-22 12:05
libmirage/-2024-Feb-22 12:05
libnfc/-2024-Feb-22 12:05
libslz/-2024-Feb-22 12:05
libtasn1/-2024-Feb-22 12:05
libunibreak/-2024-Feb-22 12:05
libwbxml/-2024-Feb-22 12:05
log4cplus/-2024-Feb-22 12:05
onigmo/-2024-Feb-22 12:05
pakchois/-2024-Feb-22 12:05
qqwing/-2024-Feb-22 12:05
redis-ipc/-2024-Feb-22 12:05
teakra/-2024-Feb-22 12:05
uriparser/-2024-Feb-22 12:06
libqt5pas/-2024-Feb-22 12:05
qcoro/-2024-Feb-22 12:05
fddl/-2024-Feb-22 12:05
jthread/-2024-Feb-22 12:05
libIDL/-2024-Feb-22 12:05
libdazzle/-2024-Feb-22 12:05
libdynd/-2024-Feb-22 12:05
libltdl/-2024-Feb-22 12:05
libmodbus/-2024-Feb-22 12:05
nanomsg/-2024-Feb-22 12:05
psimd/-2024-Feb-22 12:05
softhsm/-2024-Feb-22 12:05
voikko-fi/-2024-Feb-22 12:06
jerasure/-2024-Feb-22 12:05
level-zero/-2024-Feb-22 12:05
libestr/-2024-Feb-22 12:05
libgrapheme/-2024-Feb-22 12:05
libisofs/-2024-Feb-22 12:05
libpipeline/-2024-Feb-22 12:05
libthreadar/-2024-Feb-22 12:05
libugpio/-2024-Feb-22 12:05
libusbhp/-2024-Feb-22 12:05
qcustomplot/-2024-Feb-22 12:05
vectorscan/-2024-Feb-22 12:06
libtracecmd/-2024-Feb-22 12:05
ding-libs/-2024-Feb-22 12:05
libbase58/-2024-Feb-22 12:05
libgdata/-2024-Feb-22 12:05
libgit2-glib/-2024-Feb-22 12:05
libserdes/-2024-Feb-22 12:05
jsonrpc-glib/-2024-Feb-22 12:05
libatasmart/-2024-Feb-22 12:05
libatomic_ops/-2024-Feb-22 12:05
libpcre-debian/-2024-Feb-22 12:05
libtomfloat/-2024-Feb-22 12:05
libusb-compat/-2024-Feb-22 12:05
appstream-glib/-2024-Feb-22 12:05
keybinder/-2024-Feb-22 12:05
libdshconfig/-2024-Feb-22 12:05
libedit/-2024-Feb-22 12:05
libfastjson/-2024-Feb-22 12:05
libxdg-basedir/-2024-Feb-22 12:05
pocketfft/-2024-Feb-22 12:05
template-glib/-2024-Feb-22 12:05
libglib-testing/-2024-Feb-22 12:05
libwapcaplet/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-ql/-2024-Feb-22 12:05
libdivsufsort/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-tsq/-2024-Feb-22 12:05
concurrencykit/-2024-Feb-22 12:05
double-conversion/-2024-Feb-22 12:05
libtimezonemap/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-html/-2024-Feb-22 12:05
qr-code-generator/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-jsdoc/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-gleam/-2024-Feb-22 12:05
d0_blind_id/-2024-Feb-22 12:05
icu/-2024-Feb-22 12:05
rlog/-2024-Feb-22 12:05
intel-vc-intrinsics/-2024-Feb-22 12:05
libmemcached-awesome/-2024-Feb-22 12:05
pigpio/-2024-Feb-22 12:05
ptexenc/-2024-Feb-22 12:05
s2n/-2024-Feb-22 12:05
libayatana-indicator/-2024-Feb-22 12:05
date/-2024-Feb-22 12:05
libev/-2024-Feb-22 12:05
ppl/-2024-Feb-22 12:05
rccl/-2024-Feb-22 12:05
tlsh/-2024-Feb-22 12:05
tntnet/-2024-Feb-22 12:05
atf/-2024-Feb-22 12:05
msgpack/-2024-Feb-22 12:05
pslib/-2024-Feb-22 12:05
ucl/-2024-Feb-22 12:06
zlog/-2024-Feb-22 12:06
9libs/-2024-Feb-22 12:05
Ice/-2024-Feb-22 12:05
cgreen/-2024-Feb-22 12:05
intel-metrics-library/-2024-Feb-22 12:05
libtsm/-2024-Feb-22 12:05
maloc/-2024-Feb-22 12:05
nmeap/-2024-Feb-22 12:05
nspr/-2024-Feb-22 12:05
yyjson/-2024-Feb-22 12:06
dqlite/-2024-Feb-22 12:05
gf2x/-2024-Feb-22 12:05
judy/-2024-Feb-22 12:05
libflatarray/-2024-Feb-22 12:05
libiconv/-2024-Feb-22 12:05
libotf/-2024-Feb-22 12:05
libspt/-2024-Feb-22 12:05
libtpms/-2024-Feb-22 12:05
libx86/-2024-Feb-22 12:05
mimetic/-2024-Feb-22 12:05
tvision/-2024-Feb-22 12:06
cowsql/-2024-Feb-22 12:05
amdgpu-pro-opencl/-2024-Feb-22 12:05
apr-util/-2024-Feb-22 12:05
c-blosc/-2024-Feb-22 12:05
chmlib/-2024-Feb-22 12:05
grantlee/-2024-Feb-22 12:05
iksemel/-2024-Feb-22 12:05
libcdada/-2024-Feb-22 12:05
libical/-2024-Feb-22 12:05
libjcat/-2024-Feb-22 12:05
libmix/-2024-Feb-22 12:05
libpeas/-2024-Feb-22 12:05
libpy/-2024-Feb-22 12:05
libverto/-2024-Feb-22 12:05
libxmlb/-2024-Feb-22 12:05
light/-2024-Feb-22 12:05
m17n-lib/-2024-Feb-22 12:05
plasma-wayland-protocols/-2024-Feb-22 12:05
sleef/-2024-Feb-22 12:05
tvmet/-2024-Feb-22 12:06
avro-c/-2024-Feb-22 12:05
aws-c-cal/-2024-Feb-22 12:05
boost/-2024-Feb-22 12:05
check/-2024-Feb-22 12:05
crc32c/-2024-Feb-22 12:05
cvector/-2024-Feb-22 12:05
editline/-2024-Feb-22 12:05
hyphen/-2024-Feb-22 12:05
isa-l/-2024-Feb-22 12:05
libfido2/-2024-Feb-22 12:05
libmoe/-2024-Feb-22 12:05
libvoikko/-2024-Feb-22 12:05
libxls/-2024-Feb-22 12:05
sdformat/-2024-Feb-22 12:05
shhopt/-2024-Feb-22 12:05
udis86/-2024-Feb-22 12:06
uulib/-2024-Feb-22 12:06
libjodycode/-2024-Feb-22 12:05
bitshuffle/-2024-Feb-22 12:05
kreport/-2024-Feb-22 12:05
libappindicator/-2024-Feb-22 12:05
libcdio/-2024-Feb-22 12:05
libhid/-2024-Feb-22 12:05
libmelf/-2024-Feb-22 12:05
libnatspec/-2024-Feb-22 12:05
libnsfb/-2024-Feb-22 12:05
liboil/-2024-Feb-22 12:05
libptytty/-2024-Feb-22 12:05
libuninum/-2024-Feb-22 12:05
libxdiff/-2024-Feb-22 12:05
openct/-2024-Feb-22 12:05
spsdeclib/-2024-Feb-22 12:05
zthread/-2024-Feb-22 12:06
distorm3/-2024-Feb-22 12:05
icu-layoutex/-2024-Feb-22 12:05
jemalloc/-2024-Feb-22 12:05
libbulletml/-2024-Feb-22 12:05
libdaemon/-2024-Feb-22 12:05
libdnsres/-2024-Feb-22 12:05
libmpack/-2024-Feb-22 12:05
libnop/-2024-Feb-22 12:05
libtecla/-2024-Feb-22 12:05
openobex/-2024-Feb-22 12:05
redland/-2024-Feb-22 12:05
FP16/-2024-Feb-22 12:05
leatherman/-2024-Feb-22 12:05
libax25/-2024-Feb-22 12:05
libcroco/-2024-Feb-22 12:05
libf2c/-2024-Feb-22 12:05
libgamin/-2024-Feb-22 12:05
libpwquality/-2024-Feb-22 12:05
libstroke/-2024-Feb-22 12:05
libtompoly/-2024-Feb-22 12:05
libvformat/-2024-Feb-22 12:05
ossp-uuid/-2024-Feb-22 12:05
serdisplib/-2024-Feb-22 12:05
vc/-2024-Feb-22 12:06
FXdiv/-2024-Feb-22 12:05
inih/-2024-Feb-22 12:05
kpeoplevcard/-2024-Feb-22 12:05
liblognorm/-2024-Feb-22 12:05
link-grammar/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-haskell/-2024-Feb-22 12:05
unittest++/-2024-Feb-22 12:06
isa-l_crypto/-2024-Feb-22 12:05
aws-checksums/-2024-Feb-22 12:05
collada-dom/-2024-Feb-22 12:05
cyrus-sasl/-2024-Feb-22 12:05
liberasurecode/-2024-Feb-22 12:05
libgaminggear/-2024-Feb-22 12:05
lockdev/-2024-Feb-22 12:05
volume_key/-2024-Feb-22 12:06
http-fetcher/-2024-Feb-22 12:05
libtomcrypt/-2024-Feb-22 12:05
opencryptoki/-2024-Feb-22 12:05
libmacaroons/-2024-Feb-22 12:05
atk/-2024-Feb-22 12:05
libcdio-paranoia/-2024-Feb-22 12:05
libdbusmenu/-2024-Feb-22 12:05
libgcrypt-compat/-2024-Feb-22 12:05
libindicate/-2024-Feb-22 12:05
libmemcached/-2024-Feb-22 12:05
libphonenumber/-2024-Feb-22 12:05
libxlsxwriter/-2024-Feb-22 12:05
tomsfastmath/-2024-Feb-22 12:05
pkcs11-helper/-2024-Feb-22 12:05
pmdk/-2024-Feb-22 12:05
expat/-2024-Feb-22 12:05
foma/-2024-Feb-22 12:05
imath/-2024-Feb-22 12:05
json-c/-2024-Feb-22 12:05
kosmindoormap/-2024-Feb-22 12:05
npth/-2024-Feb-22 12:05
optix/-2024-Feb-22 12:05
serd/-2024-Feb-22 12:05
libcss/-2024-Feb-22 12:05
liblzw/-2024-Feb-22 12:05
utfcpp/-2024-Feb-22 12:06
cJSON/-2024-Feb-22 12:05
mpfr/-2024-Feb-22 12:05
nsync/-2024-Feb-22 12:05
sord/-2024-Feb-22 12:05
stb/-2024-Feb-22 12:05
xxhash/-2024-Feb-22 12:06
blake3/-2024-Feb-22 12:05
dynolog/-2024-Feb-22 12:05
cppcodec/-2024-Feb-22 12:05
eekboard/-2024-Feb-22 12:05
fcgi/-2024-Feb-22 12:05
json-parser/-2024-Feb-22 12:05
kpathsea/-2024-Feb-22 12:05
qoauth/-2024-Feb-22 12:05
urdfdom/-2024-Feb-22 12:06
boxfort/-2024-Feb-22 12:05
input-pad/-2024-Feb-22 12:05
libebml/-2024-Feb-22 12:05
libgit2/-2024-Feb-22 12:05
liblinear/-2024-Feb-22 12:05
libpfm/-2024-Feb-22 12:05
libvarlink/-2024-Feb-22 12:05
libyaml/-2024-Feb-22 12:05
wayland/-2024-Feb-22 12:06
xapian/-2024-Feb-22 12:06
libmcfp/-2024-Feb-22 12:05
bcm2835/-2024-Feb-22 12:05
starpu/-2024-Feb-22 12:05
univalue/-2024-Feb-22 12:06
boehm-gc/-2024-Feb-22 12:05
kdiagram/-2024-Feb-22 12:05
libevdev/-2024-Feb-22 12:05
libixion/-2024-Feb-22 12:05
liborcus/-2024-Feb-22 12:05
libportal/-2024-Feb-22 12:05
qcoro5/-2024-Feb-22 12:05
redland-bindings/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-julia/-2024-Feb-22 12:05
hidapi/-2024-Feb-22 12:05
igraph/-2024-Feb-22 12:05
libusb/-2024-Feb-22 12:05
criterion/-2024-Feb-22 12:05
cudnn/-2024-Feb-22 12:05
libassuan/-2024-Feb-22 12:05
libinput/-2024-Feb-22 12:05
liblouis/-2024-Feb-22 12:05
libqtxdg/-2024-Feb-22 12:05
intel-metrics-discovery/-2024-Feb-22 12:05
libnsutils/-2024-Feb-22 12:05
librelp/-2024-Feb-22 12:05
librevenge/-2024-Feb-22 12:05
squareball/-2024-Feb-22 12:05
cxxopts/-2024-Feb-22 12:05
libliftoff/-2024-Feb-22 12:05
libmanette/-2024-Feb-22 12:05
re2/-2024-Feb-22 12:05
skalibs/-2024-Feb-22 12:05
json-glib/-2024-Feb-22 12:05
libansilove/-2024-Feb-22 12:05
libdbusmenu-qt/-2024-Feb-22 12:05
aml/-2024-Feb-22 12:05
kweathercore/-2024-Feb-22 12:05
libgweather/-2024-Feb-22 12:05
libutf8proc/-2024-Feb-22 12:05
mmtf-cpp/-2024-Feb-22 12:05
ayatana-ido/-2024-Feb-22 12:05
miniaudio/-2024-Feb-22 12:05
ktextaddons/-2024-Feb-22 12:05
apache-arrow/-2024-Feb-22 12:05
libisoburn/-2024-Feb-22 12:05
liblogging/-2024-Feb-22 12:05
angelscript/-2024-Feb-22 12:05
isl/-2024-Feb-22 12:05
qtkeychain/-2024-Feb-22 12:05
yaz/-2024-Feb-22 12:06
olm/-2024-Feb-22 12:05
flatbuffers/-2024-Feb-22 12:05
libplatform/-2024-Feb-22 12:05
darts/-2024-Feb-22 12:05
pcl/-2024-Feb-22 12:05
qxlsx/-2024-Feb-22 12:05
raft/-2024-Feb-22 12:05
efl/-2024-Feb-22 12:05
ffcall/-2024-Feb-22 12:05
marisa/-2024-Feb-22 12:05
gmp/-2024-Feb-22 12:05
stfl/-2024-Feb-22 12:05
urdfdom_headers/-2024-Feb-22 12:06
libmateweather/-2024-Feb-22 12:05
miniz/-2024-Feb-22 12:05
libgnt/-2024-Feb-22 12:05
libparserutils/-2024-Feb-22 12:05
libpthread-stubs/-2024-Feb-22 12:05
libxslt/-2024-Feb-22 12:05
yajl/-2024-Feb-22 12:06
folks/-2024-Feb-22 12:05
geoip/-2024-Feb-22 12:05
leveldb/-2024-Feb-22 12:05
libdivecomputer/-2024-Feb-22 12:05
libmaa/-2024-Feb-22 12:05
tllist/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-css/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-php/-2024-Feb-22 12:05
xalan-c/-2024-Feb-22 12:06
oneDNN/-2024-Feb-22 12:05
bglibs/-2024-Feb-22 12:05
libbson/-2024-Feb-22 12:05
libucl/-2024-Feb-22 12:05
simdjson/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-go/-2024-Feb-22 12:05
kirigami-addons/-2024-Feb-22 12:05
OpenNI/-2024-Feb-22 12:05
libbsd/-2024-Feb-22 12:05
libgee/-2024-Feb-22 12:05
yascreen/-2024-Feb-22 12:06
tree-sitter-cmake/-2024-Feb-22 12:05
dbus-glib/-2024-Feb-22 12:05
jansson/-2024-Feb-22 12:05
libcec/-2024-Feb-22 12:05
libmba/-2024-Feb-22 12:05
libsigsegv/-2024-Feb-22 12:05
papi/-2024-Feb-22 12:05
aws-c-io/-2024-Feb-22 12:05
elfutils/-2024-Feb-22 12:05
kpublictransport/-2024-Feb-22 12:05
libbytesize/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-regex/-2024-Feb-22 12:05
hyprland-protocols/-2024-Feb-22 12:05
OpenNI2/-2024-Feb-22 12:05
antlr-c/-2024-Feb-22 12:05
argtable/-2024-Feb-22 12:05
dmalloc/-2024-Feb-22 12:05
hiredis/-2024-Feb-22 12:05
libelf/-2024-Feb-22 12:05
libmowgli/-2024-Feb-22 12:05
libp11/-2024-Feb-22 12:05
libtar/-2024-Feb-22 12:05
libx86emu/-2024-Feb-22 12:05
log4cpp/-2024-Feb-22 12:05
popt/-2024-Feb-22 12:05
rapidjson/-2024-Feb-22 12:05
rasqal/-2024-Feb-22 12:05
thrift/-2024-Feb-22 12:05
tinyxml/-2024-Feb-22 12:05
tinyxml2/-2024-Feb-22 12:05
cglm/-2024-Feb-22 12:05
libratbag/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-python/-2024-Feb-22 12:05
unibilium/-2024-Feb-22 12:06
FBGEMM/-2024-Feb-22 12:05
asmjit/-2024-Feb-22 12:05
dbus-c++/-2024-Feb-22 12:05
libezV24/-2024-Feb-22 12:05
openspecfun/-2024-Feb-22 12:05
libtommath/-2024-Feb-22 12:05
libzia/-2024-Feb-22 12:05
protobuf-c/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-c-sharp/-2024-Feb-22 12:05
xmlrpc-c/-2024-Feb-22 12:06
libei/-2024-Feb-22 12:05
libtermkey/-2024-Feb-22 12:05
libunique/-2024-Feb-22 12:05
nettle/-2024-Feb-22 12:05
zziplib/-2024-Feb-22 12:06
aws-c-common/-2024-Feb-22 12:05
libgpg-error/-2024-Feb-22 12:05
gumbo/-2024-Feb-22 12:05
libfilezilla/-2024-Feb-22 12:05
pugixml/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-meta/-2024-Feb-22 12:05
libpsl-native/-2024-Feb-22 12:05
console_bridge/-2024-Feb-22 12:05
libgnome-games-support/-2024-Feb-22 12:05
opencl-icd-loader/-2024-Feb-22 12:05
cyberjack/-2024-Feb-22 12:05
ferrisloki/-2024-Feb-22 12:05
girara/-2024-Feb-22 12:05
libg15/-2024-Feb-22 12:05
libserialport/-2024-Feb-22 12:05
userspace-rcu/-2024-Feb-22 12:06
freexl/-2024-Feb-22 12:05
gmime/-2024-Feb-22 12:05
libgusb/-2024-Feb-22 12:05
opencl-clang/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-ruby/-2024-Feb-22 12:05
kopeninghours/-2024-Feb-22 12:05
libffi-compat/-2024-Feb-22 12:05
log4cxx/-2024-Feb-22 12:05
libsass/-2024-Feb-22 12:05
libayatana-appindicator/-2024-Feb-22 12:05
libdnet/-2024-Feb-22 12:05
libwacom/-2024-Feb-22 12:05
xapian-bindings/-2024-Feb-22 12:06
mongo-c-driver/-2024-Feb-22 12:05
openssl-compat/-2024-Feb-22 12:05
cutlass/-2024-Feb-22 12:05
oniguruma/-2024-Feb-22 12:05
pthreadpool/-2024-Feb-22 12:05
snowball-stemmer/-2024-Feb-22 12:05
totem-pl-parser/-2024-Feb-22 12:05
crossguid/-2024-Feb-22 12:05
libsigc++/-2024-Feb-22 12:05
libindicator/-2024-Feb-22 12:05
rinutils/-2024-Feb-22 12:05
aws-c-event-stream/-2024-Feb-22 12:05
ell/-2024-Feb-22 12:05
gobject-introspection-common/-2024-Feb-22 12:05
glib/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-embedded-template/-2024-Feb-22 12:05
gobject-introspection/-2024-Feb-22 12:05
libuv/-2024-Feb-22 12:05
confuse/-2024-Feb-22 12:05
libuev/-2024-Feb-22 12:05
newt/-2024-Feb-22 12:05
poco/-2024-Feb-22 12:05
vala-common/-2024-Feb-22 12:06
libtraceevent/-2024-Feb-22 12:05
modsecurity/-2024-Feb-22 12:05
opensc/-2024-Feb-22 12:05
castxml/-2024-Feb-22 12:05
cxxtools/-2024-Feb-22 12:05
libaio/-2024-Feb-22 12:05
libintl/-2024-Feb-22 12:05
libmspack/-2024-Feb-22 12:05
cudnn-frontend/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-c/-2024-Feb-22 12:05
capstone/-2024-Feb-22 12:05
libspnav/-2024-Feb-22 12:05
iniparser/-2024-Feb-22 12:05
libpcre/-2024-Feb-22 12:05
linux-syscall-support/-2024-Feb-22 12:05
appstream/-2024-Feb-22 12:05
keystone/-2024-Feb-22 12:05
xerces-c/-2024-Feb-22 12:06
libevent/-2024-Feb-22 12:05
libfstrcmp/-2024-Feb-22 12:05
libowfat/-2024-Feb-22 12:05
libpcre2/-2024-Feb-22 12:05
gnulib/-2024-Feb-22 12:05
libdispatch/-2024-Feb-22 12:05
wayland-protocols/-2024-Feb-22 12:06
capnproto/-2024-Feb-22 12:05
libdex/-2024-Feb-22 12:05
libstrophe/-2024-Feb-22 12:05
intel-compute-runtime/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-json/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-rust/-2024-Feb-22 12:05
libg15render/-2024-Feb-22 12:05
libmcrypt/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-bash/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-ocaml/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-scala/-2024-Feb-22 12:05
cpuinfo/-2024-Feb-22 12:05
libunistring/-2024-Feb-22 12:05
libgpiod/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-cpp/-2024-Feb-22 12:05
sentry-native/-2024-Feb-22 12:05
libnl/-2024-Feb-22 12:05
mathjax/-2024-Feb-22 12:05
libudfread/-2024-Feb-22 12:05
libbpf/-2024-Feb-22 12:05
pegtl/-2024-Feb-22 12:05
tre/-2024-Feb-22 12:05
icinga-php-thirdparty/-2024-Feb-22 12:05
weston/-2024-Feb-22 12:06
libmaxminddb/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-javascript/-2024-Feb-22 12:05
libksba/-2024-Feb-22 12:05
icinga-php-library/-2024-Feb-22 12:05
libtracefs/-2024-Feb-22 12:05
protobuf/-2024-Feb-22 12:05
spdlog/-2024-Feb-22 12:05
libffi/-2024-Feb-22 12:05
libcgroup/-2024-Feb-22 12:05
librdkafka/-2024-Feb-22 12:05
bemenu/-2024-Feb-22 12:05
gjs/-2024-Feb-22 12:05
apr/-2024-Feb-22 12:05
cdk/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-java/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter/-2024-Feb-22 12:05
quazip/-2024-Feb-22 12:05
libsodium/-2024-Feb-22 12:05
nss/-2024-Feb-22 12:05
tree-sitter-typescript/-2024-Feb-22 12:05
gost-engine/-2024-Feb-22 12:05
botan/-2024-Feb-22 12:05
xmlsec/-2024-Feb-22 12:06
rocm-comgr/-2024-Feb-22 12:05
libgcrypt/-2024-Feb-22 12:05
libxml2/-2024-Feb-22 12:05
rocr-runtime/-2024-Feb-22 12:05
libvterm/-2024-Feb-22 12:05
c-blosc2/-2024-Feb-22 12:05
libfmt/-2024-Feb-22 12:05
rocm-device-libs/-2024-Feb-22 12:05
libclc/-2024-Feb-22 12:05
libsecp256k1/-2024-Feb-22 12:05
openssl/-2024-Feb-22 12:05
rocksdb/-2024-Feb-22 12:05
rocm-opencl-runtime/-2024-Feb-22 12:05
roct-thunk-interface/-2024-Feb-22 12:05
metadata.xml1.4 KiB2021-Sep-11 13:40
Manifest.gz95.4 KiB2024-Feb-22 12:05